??????????

تنهایی بافتنی دستی ست اگر یه دانه اون در بره بافت برچیده میشه
به آن فکر نکن در به درش نشو فراموش کن مثل همه ی دوست نداشتنی ها
هفته ی به شدت سختی رو گذروندم با غم و غصه و حس های منفی تا همین امروز جمعه ی دلگیر خفه کننده که از بی همصحبتی تنگی نفس گرفتم
آره ما اینیم دیگه مرض آفرین برتر
یولنیشخندگریه
چشمک چشمک  چشمک
/ 0 نظر / 18 بازدید